HomeTraduceri legalizate notarialLegalizarea semnăturii traducătorului 

Legalizarea semnăturii traducătorului autorizat se efectuează doar dacă se prezintă notarului o copiei a autorizaţiei şi a specimenului semnăturii traducatorului.

Textul traducerii efectuat de către traducător se încheie cu următoarea inscripţie: “Subsemnatul (numele, prenumele traducătorului), traducător autorizat (se indică limba străină în care sau din care se efectuează traducerea), certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului (în original; în copie legalizată; în extras, după caz), care a fost vizat de mine (semnătura traducătorului şi data vizării traducerii)”.

Inscripţia va fi scrisă, în mod obligator, în limba de stat şi în limba străină în care sau din care se efectuează traducerea. Textul traducerii se coase la actul original tradus sau copia acestuia legalizată notarial.

Doreşti traducerea unor documente? Nimic mai simplu!


Primul pas este solicitarea GRATUITĂ a unei oferte de preţ.

Documentele vor fi analizate atent, stabilindu-se gradul de dificultate şi numărul de pagini estimat. Preţul final se calculează pornind de la numărul de pagini rezultate în urma traducerii, dificultate şi termenul stabilit pentru predare.

În cel mai scurt timp îţi vom trimite informaţiile privind preţul, durata executării traducerii şi detalii suplimentare privind comanda ta.

Completează formularul pentru o estimare rapidă de preţ:
MAI AI ŞI ALTE ÎNTREBĂRI?

Pentru alte informaţii şi întrebări te rugăm sa ne contactezi la urmatoarele numere de telefon: +373 79 83-22-55 sau 022 84-51-04

UNDE NE PUTEȚI GĂSI?